A pedagógusok 2000-től kezdve a hétévenkénti kötelezően előírt, minimum 120 órában történő tanulmányi kötelezettségeinek iskola-rendszeren kívül kizárólag akkreditált vagy felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés keretében tehet eleget. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani Önnek és kollégáinak.

 

A Contact Studio indítási engedéllyel rendelkezik a pedagógus-továbbképzési program keretén belül az alábbi modulok oktatásához, és jogosult a részvételről szóló tanúsítvány kiállítására.

 

Akkreditált képzési ajánlatunk:

 

Modulszerű képzés. A négy képzési modul logikus sorrendben követi egymást, de ha valaki már megfelelő ismeretekre tett szert például szövegszerkesztésből, és az alapokkal is tisztában van, akkor a 3. vagy 4. modult választhatja. Fölösleges ugyanazt többször tanulni! Ilyen esetekben a 2., 3. és 4. modul megkezdése előtt teszt megírásával győződünk meg a hallgató felkészültségéről.

 

1. modul: (Engedély sz.: 564/1998.)

Számítástechnikai alapismeretek, 30 óra

Alapot biztosít a további modulokhoz (Hardver, szoftver, DOS, WINDOWS).

 

2. modul: (Engedély sz.: 563/1998.)

Szövegszerkesztési alapismeretek, 30 óra

Korszerű szövegszerkesztő (WORD) használatának elsajátítása.

 

 

3. modul: (Engedély sz.: 1605/1998.)

Táblázatkezelési alapismeretek,30 óra

Gazdasági számításokhoz, diagramokhoz, EXCEL használatának elsajátítása.

 

4. modul: (Engedély sz.: 1604/1998.)

Internet és prezentációs ismeretek, 30 óra

Az információ megszerzésének és megjelenítésének technikája.